Castigam in 9 din 10 cazuri similare cu al tau 

eMoneySaver, ajutorul automat al lui Adrian, a calculat ca reusim sa obtinem despagubiri in 87.5% din cazuri similare cu al tau. Tot ce ai de facut este sa citesti imputernicirea de mai jos si sa o semnezi virtual. Este scrisa in romana si engleza pentru a putea fi utilizata in forurile internationale.

Te rog sa introduci numele complet (de ex. Ion Pop) 

IMPUTERNICIRE

Prin prezenta numesc pe dna Liliana Defta (numita in continuare “Agentul”), reprezentand companie GLAD People inregistrata in UK, Cardiff, sa actioneze in numele meu si pentru mine. 

Agentul are autoritatea deplină de a acționa în numele meu numai în legătură cu activitatile specificate mai jos:

-depunerea oricaror cereri pentru revendicarea compensatiei în temeiul Regulamentului CE 261/2004 (un zbor întârziat, zbor anulat, refuzarea îmbarcării sau redirecționarea unui zbor plus orice revendicare suplimentară);

- să inițieze procedurile judiciare în numele meu și în absența mea.

Inteleg ca pentru serviciul prestat nu se percepe avans si voi plati 25% din suma obtinuta doar dupa ce cazul va fi solutionat favorabil, iar compensatia va fi virata in contul meu.

Prin prezenta, confirm ca am transmis toate datele referitoare la zbor si acestea corespund adevarului.

Autorizez Agentul sa solicite si să obtina copii ale tuturor documentelor referitoare la cerere și să proceseze informațiile în temeiul Dreptului de acces la datele cu caracter personal. Consimt și autorizez ca Agentul sa depuna o cerere în numele meu, în conformitate cu articolul 15 din GDPR si de a folosi informațiile oferite de  client. Autorizez Agentul să contacteze orice serviciu relevant, Serviciul de soluționare a litigiilor sau Autoritatea Aviației Civile în numele meu. De asemenea, consimt pentru a se contacta oricare institutie relevanta naționala sau internationala, pentru solutionarea cererii.

Nume                                                                                                 Data

………………………                                                            …………………..

Semnatura

………………………

Declaratie

 

Prin prezenta, accept ca Agentul (dna Liliana Defta) sa acționeze în numele meu si pentru mine pentru a revendica compensatia în temeiul Regulamentului CE 261/2004.

Agentul va presta acest serviciu si va oferi consultanta gratuita în legătură cu cererea mea.

Prin prezenta ma oblig să plătesc un onorariu in cuantum de 25% din suma totală a fondurilor recuperate de la compania aeriană. Inteleg ca nu voi plati nici o suma în avans sau daca cererea mea a fost respinsa si nu am avut castig de cauza.

Suma recuperata de la compania aeriana va fi mai intai virata de catre compania aeriana in contul pus la dispozitie de mine urmand ca eu sa virez valoarea comisionului in contul agentului numai dupa ce banii au fost virati in contul meu, in termen de 15 zile.

Ma oblig să informez imediat agentul despre orice comunicare cu compania aeriana.

 

Nume                                                                                                              Data

………………..                                                                                              ………..

Semnatura

…………………

Limited Power of Attorney

 

Hereby appoint Liliana Defta, in-house legal representative for GLAD People with registered office in Cardiff, UK, who acts for the above named as “Agent” with the power of delegation and substitution.

My Agent shall have full authority to act on my behalf only in relation to the matter specified below:

  • To pursue the Claims brought under EC Regulation 261/2004 (a delayed flight, a cancelled flight, denied boarding or a re-routing of a flight and any additional Claim);

  • To collect the compensation in relation to the Claim;

  • To initiate and receive and correspondence with the respondent of the Claim;

  • To initiate legal proceedings and attend Court on my behalf and in my absence, on a completely no-win no-fee service.

 

I hereby confirm that the factual content provided by me is my honest belief of the events on the date of the flight.

I authorise to release copies of all papers relating to my booking of the flight and to release information under the Right of Access to Personal Data. I consent and allow you to make a request on my behalf under Article 15 of the GDPR for a data subject access request, to release any and all information in relation to the client.

I authorise the Agent to contact any relevant Ombudsman, Dispute Resolution Service, or the Civil Aviation Authority on my behalf. I also consent to contact any equivalent National Enforcement Body in the appropriate Country in the pursuit of my Claim.

Name                                                                                                 Date

………………………                                                            …………….…..

 

Signature

…………………

 

DECLARATION

 

Hereby accept that the Agent (Mrs Liliana Defta) will act on my behalf to pursue the Claims brought under EC Regulation 261/2004 on a completely no-win no-fee service and will give me free advice in relation to the Claim.

I bind myself to pay a fee rate of 25% of the total amount of funds recovered from the airline that I have the right to under EC Regulation 261/2004. No advance payment and no fees are payable when a claim is unsuccessful.

The payment will be transferred by the airline company to my account. I will transfer the money owed to the Agent in no more than 15 days to the account indicated by the agent.  

I accept to inform the Agent about any communication with the airline company.

 

Name              

………………………  

Signature                                                                                 Date: …………..

…………………

Te rog sa introduci numele complet (de ex. Ion Pop)